fachowe tłumaczenia native speaker'a
Języki

z obcego na polski

z polskiego na obcy

Tryb pilny

z obcego na polski

z polskiego na obcy

rosyjski

23

27

38

43

ukraiński

25

30

42

47

Ceny brutto w PLN za jedną stronę 1800 znaków ze spacją.

Tekst specjalistyczny +25%.
Rękopis +25%.

Tryb zwykły - do 5 stron dziennie, tryb pilny - do 10 stron dziennie.

W zależności od ilości zamówienia oferuję zniżki do 20%.
Tłumaczenia ustne są rozliczane w czterogodzinnych blokach.  Wskazane jest, aby Klient dostarczył na kilka dni przed tłumaczeniem materiały, dotyczące tematu spotkania.
Ceny za tłumaczenia ustne są negocjowane indywidualnie.