fachowe tłumaczenia native speaker'a

Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako językiem ojczystym około 300 milionów osób. Język ten nie tylko funkcjonuje na zasadzie języka urzędowego w Rosji, Kazachstanie, na Białorusi, ale również cieszy się ogromną popularnością w krajach, powstałych po rozpadzie byłego Związku Radzieckiego. Można z pewnością stwierdzić, iż język rosyjski pozostaję językiem, którym najczęściej porozumiewają się między sobą mieszkańcy b. ZSRR i Wschodniej Europy.  

 

Obserwowany w Polsce od lat wzrost zainteresowania tak zwanym "Wschodem", który przeżywa swoisty renesans po kilkunastu latach fascynacji Polaków "Zachodem", rozwój ekonomicznych, kulturowych, międzyludzkich  kontaktów niewątpliwie wskazują na to, że zapotrzebowanie na tłumaczenie z/na język rosyjski będzie stale rosnąć.

 

Spokrewnione słowiańskie języki - rosyjski, ukraiński i polski - w obrębie których wykonuję tłumaczenia - wydają się być dość podobne. Lecz tylko na pozór. Jeśli chodzi o język rosyjski, to jego leksykalne i gramatyczne cechy ukształtowały się na skutek długotrwałego przenikania się różnorodnych wschodniosłowiańskich dialektów oraz staro-cerkiewno-słowiańskiego języka, będącego wynikiem adaptacji pierwszych chrześcijańskich ksiąg.

 

Niektórzy badacze wskazują na znaczny wpływ, wywierany ostatnio przez język angielski na język rosyjski. Leksyka biznesu, nazwy firm, zawodów, techniczne nowości często są wzorowane na angielskim słownictwie. Niekiedy nawet już istniejące słowa lub określenia zamienia się w języku rosyjskim ich angielskimi odpowiednikami.