fachowe tłumaczenia native speaker'a

 Język ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 50 milionów ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ten język ma status języka urzędowego. Według ilości nosicieli język ukraiński zajmuje 25-te miesce na świecie. Wchodzi również do trójki najbardziej używanych słowiańskich języków.

 

Podstawowe cechy fonetyki ukraińskiej były ukształtowane na przełomie XIII-XIV wieków. Język ukraiński ze względów historycznych wykazuje podobieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: większe – do białoruskiego i mniejsze – rosyjskiego. Słownictwo ukraińskie wykazuje duży wpływ języka polskiego. Ogólna liczba zapożyczeń z języka polskiego w języku ukraińskim wynosi około 14% całego zasobu słownictwa.

 

Przełomowym momentem dla języka ukraińskiego zostało wydanie w 1798 roku poematu Iwana Kotlarewskiego „Eneida”, napisanego w żywym języku ukraińskim. Odtąd zaczyna się rozwój współczesnego języka ukraińskiego. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została na początku XX wieku